Vilkår for gratis levering

Nybrent kaffe - helt hjem

Vi leverer gratis i Bjerkreim kommune og er fleksible i forhold til å finne gratis leveringsmåter utenfor Bjerkreim.

Hvor raskt vi kan levere er avhengig av bestillingens størrelse og hvor langt unna det skal leveres. Bor du på Bjerkreim, Gjedrem eller Vikeså kan vi stort sett levere samme dag eller morgenen etter. Dersom du bor i periferien må det gjerne påregnes noe tid, eventuelt at vi avtaler en praktisk overleveringsmåte.

Vi kjører ut kaffe til våre abonnenter ved månedsskiftet og i forbindelse med at vi tar runden kan vi også kjøre lenger ut i periferien for å levere enkeltbestillinger. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om gratis levering før bestilling.

go top