Hva holder vi på med

i Tanzania?

Helt siden oppstarten i 2018 har vi formidlet historien om den fantastiske kaffen fra det øst-afrikanske høyland. Men våre røtter stikker dypere inn i øst-afrikas røde jord – vi har flere historier vi vil fortelle!

Denne historien handler om en skinnskredder fra en støvete by ved foten av Kilimanjaro, et gammelt vennskap og en ambisiøs visjon…

I november 2022 reiste jeg og min bror Dan til Tanzania for å møte en gammel kollega av meg – Joachim. Sammen  utforsket vi mulighetene for å etablere en diakonal bedrift eller et bedriftssamarbeid. 

Med “Diakonal” mener vi at intensjonen er å bedre livssituasjonen for vanskelig stilte, gi fornyet selvtillit og en indre motivasjon for livet.

Vår visjon er et senter der de som av ulike årsaker “faller utenfor” bl.a. får anledning til å lære seg et håndverk, grunnleggende økonomi, det å starte en bedrift og det å bedre forutsetningene for seg selv og sine nærmeste.

Vi tror at veien ut av fattigdom ikke er å være avhengig av en konstant strøm av gaver, men heller å legge til rette for gründerskap og rettferdig handel der produsenten får riktig betaling for sitt gode arbeid. 

Derfor ønsker vi å etablere et transparent produksjons/handelskonsept der produsenten selv er med å definere produktets verdi.

Vi har fått produsert en “weekend-bag” som et første produkt vi vil arbeide videre med. På vår planlagte reise i oktober skal vi jobbe sammen med skredderen og vår samarbeidspartner i landet for å videreutvikle produktet og planene for et diakonalt bedriftssamarbeid og fremtidig senter i Tanzania.

Har du interesse eller ferdigheter som kan komme til nytte? Ta gjerne kontakt så vi får utvidet vårt nettverk ytterligere…

Og følg gjerne med oss på facebook og instagram for oppdateringer!

Vennlig hilsen

Ronny Myksvoll

når du handler våre produkter er du med å gjøre det mulig!

go top